Skip to content

O nás

Detské jasle sú účelovým zariadením, v ktorých je zabezpečená komplexná starostlivosť pre deti od 1 roka do 3 rokov. Pracujú tu kvalifikované detské a zdravotné sestry s dlhoročnými skúsenosťami.

Náplňou nášho zariadenia je poskytovať počas zamestnania rodičov výchovnú starostlivosť, potrebnú opateru pre zabezpečenie správneho fyzického a psychického vývoja detí. Poskytovaná starostlivosť deťom je doplnkom rodinnej starostlivosti. Výchovná práca s deťmi je cieľavedomá, plánovitá, zohľadňujúca individuálne a vekové zvláštnosti detí. Cieľom je vytvárať príjemné prostredie stimulujúce telesný a duševný vývoj a v najvyššej možnej miere uspokojovať potreby detí.

Nakoľko je september, prichádzajú nové deti, uľahčujeme im adaptáciu na nové prostredie z odlúčenia od rodičov svojim vľúdnym prístupom ku každému dieťaťu individuálne. Oboznamujeme ich s novými kamarátmi, novým prostredím, pestujeme medzi nimi dobré vzťahy, pri príležitosti sviatkov /meniny, narodeniny/ pripravujeme deťom oslavu spojenú so spoločnou gratuláciou, spevom, tancom, čím si každé dieťatko uctíme a vážime. Ono sa nám odvďačí podávaním malých maškŕt /tortou, koláčikmi, lízankou a pod./ Obrázok každého oslávenca je vyvesený v srdiečku na nástenke. Deti sa už vopred aj niekoľko dní na samotnú oslavu neskutočne tešia.

Tiež prevádzame výchovné vzdelávacie programy formou rozcvičiek, výchovných zamestnaní zameraných na rozvoj : rozumovej, telesnej, pracovnej, výtvarnej, hudobnej a mravnej výchovy. Výstavky detských prác si môžu rodičia priebežne pozrieť každý deň vo filtri na jednotlivých oddeleniach.

Počas dňa sa snažíme u detí upevňovať sociálno-hygienické návyky, stravovacie návyky, rozvoj reči podporou fyzickej a psychickej aktivity. Náš detský areál obklopuje prekrásna, veľká záhrada s rozsiahlou zeleňou, zariadená detskými  preliezačkami,  hojdačkami, pieskoviskami, šmykľavkami, detskými domčekmi atď., kde sa môže každé dieťa počas denného pobytu na čerstvom vzduchu realizovať, uspokojovať  svoje potreby…

Robíme rôzne aktivity pri príležitostiach napr. na jeseň zbierame opadané lístie, ktoré potom následne lepíme, maľujeme, fúkame a pod., zbierame malé tekvičky, z ktorých potom robíme výstavky atď. …

Keďže detské jasle sú prvou métou pre deti a často nie ľahkou, zaslúžia si nejakú spomienku na toto obdobie.

U nás je zvykom, že zhotovujeme rozlúčkové tablá s ich fotografiami, ktoré dostanú deti aj domov ako spomienku na prvý kolektív v ich živote. Aj tento rok boli tablá počas letných prázdnin vystavené v predajniach na Bulvári.

Rodičia detí ako aj samotné detičky boli z fotiek a tabiel nadšení /tieto boli zhotovené najnovšou technológiou spracovania fotografií/.

Pri príležitosti nastávajúcich sviatkov: Mikuláš, Vianoce chystáme ako každoročne s deťmi besiedky, na ktoré sú prizvaní aj rodičia detí ako aj samotný Mikuláš s anjelom. Z tohto podujatia robíme pre rodičov videozáznam aj fotografie na CD . Okrem týchto podujatí pripravujeme pre detičky aj fašiangové oslavy pri ktorých sa deti prezlečú do karnevalových masiek, oslavy ku dňu matiek – naši malý drobčekovia mamičkám zatancujú a zaspievajú a venujú im vlastnoručne zhotovené darčeky.

V letných mesiacoch majú deti k dispozícii malé bazéniky  aby sa skamarátili s vodou a samozrejme aby sa v horúcich letných dňoch trocha osviežili.

NAŠE  MOTTO :
Dieťa je kvet, ale pôda z ktorej rastie to sme my – dospelí !

puskinova