Skip to content

O nás a našich aktivitách

 

V Zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa poskytujeme dennú starostlivosť deťom vo veku od 1 do 3 rokov. Máme tri oddelenia s celkovou kapacitou 42 miest.

Deti sú umiestnené na oddelenia podľa veku.

Na každom oddelení pracujú tri detské sestry a pomocný personál. Pri výchovnej práci spolupracujeme s logopédom a psychológom.

Režim dňa pre 1 – 3 ročné deti 

Čas:                                  Činnosti:

6,00  –  8,00 hod.             ranný filter, hry a hravé činnosti, ranné dospávanie

8,00  –  8,30 hod.             ranné cvičenia pomocou pesničiek a pohybových riekaniek

8,15  –  9,00 hod.             desiata, kŕmenie, hygiena, prebaľovanie malých detí

9,00  –  9,45 hod.             zamestnanie/ didaktické aktivity

9,45  –  11,30 hod.           pobyt vonku, hranie prispôsobené ročnému obdobiu

11,15 – 12,00 hod.           obed, kŕmenie detí, hygiena

12,00 –  14,00 hod.          spánok, odpočinok detí

14,00 –  14,45 hod.          olovrant, hygiena detí

14,45 –  16,30 hod.          voľné hry, záujmové činnosti, odovzdávanie detí rodičom

Stravovanie detí

Stravovanie pre deti je zabezpečené v našej vlastnej kuchyni. Kuchyňa má vypracovaný samostatný prevádzkový poriadok. Stravu a pitný režim pripravujú a vydávajú kuchárky s adekvátnym vzdelaním.

Strava je poskytovaná  tak aby v plnej miere poskytovala deťom zdravé, hygienicky nezávadné jedlo, v ktorom sú zastúpene všetky dôležité zložky potrebné pre zdravý vývoj dieťaťa. Dodržujeme pitný režim detí.

Pozrite si aktuálny jedálniček.

 

Aktivity detí


V priebehu roka organizujeme pre deti karneval, bábkové divadlo, Deň detí, Mikuláš, oslavy narodenín a menín.