Skip to content

Organizácia dňa detí

Režim dňa

 • 600 – 800   Ranný filter:
  – prijímanie detí do zariadenia, informácie od rodičov o správaní dieťaťa
  – voľné hry a činnosti detí s usmerňovaním a podľa ich záujmu
  – pohybové aktivity
 • 800  – 830    Ranné cvičenie
  – rozcvička, osobná hygiena, toaleta
 • 830  – 915       Raňajky
  – Príprava detí k výchovným zamestnaniam
  – Voľné hry
 • 915 – 945      Výchovné zamestnania
 • 945 – 1115    Príprava a pobyt detí vonku
   ( v letných mesiacoch od 900 )
 • 1115 –1130    Návrat z vonku
   prezliekanie, osobná hygiena
 • 1130 –1215    Obed
   osobná hygiena, príprava na spánok – postupné ukladanie detí k spánku
 • 1215–1430    Spánok detí
  (administratíva sestier)
 • 1430–1630     Postupné vstávanie detí, osobná hygiena
  Olovrant

Záujmové činnosti, voľné hry detí, pohybové aktivity (v letnom období pobyt detí vonku) postupný odchod detí domov – odovzdávanie rodičom.