Skip to content

Poplatok

Úhrada za pobyt dieťaťa v zariadení

Ošetrovné: 

Poskytovaná starostlivosť dieťaťu do 3 rokov aj v rámci mesiaca kedy dieťaťa dovŕši 3 roky (ošetrovné):  paušálne vo výške – 310 €/ mesiac / 1 dieťa.

Poskytovaná starostlivosť dieťaťu nad 3 roky (ošetrovné): paušálne vo výške – 100 €/ mesiac / 1 dieťa.

Stravné:

Stravná jednotka /raňajky,obed,desiata/ : 2,20 €/ deň / 1 dieťa

Možnosť čerpania štátnej dávky – príspevok na starostlivosť o dieťaťa – podľa zákona č. 561/2008 Z.z o príspevku na starostlivosť o dieťa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s účinnosťou od 01.01. 2016 

https://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/SSVaR/tlaciva/Ziadost_o_prispevok_na_starostlivost_o_dieta.pdf